Elect.&Elect. Engg.

Study Materials:

Electrical Machine: L-23(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-24(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-25(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-26(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-27(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-28(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-29(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-30(NKD)(ET) ((EE)NPTEL), L-31(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-32(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-33(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-34(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-35(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-36(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-37(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-38(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-39(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-40(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-41(TB)(ET) ((EE)NPTEL)

Network Analysis: L-10(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-11(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-12(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-13(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-14(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-15(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-16(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-17(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-18(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-19(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-20(NKD)(ET) ((EE)NPTEL)L-21(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-22(TB)(ET) ((EE)NPTEL)

BEEE: L-01(TB)(ET) ((EE)NPTEL)L-03(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-04(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-05(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-06(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-07(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-08(GDR)(ET) ((EE)NPTEL) (1)L-08(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)L-09(GDR)(ET) ((EE)NPTEL)

Electrical Drive: ASSINGMENT EDMicroprocessor Manual(5th sem) july 2016

Microprocessor and Microcontroller: EE2354 MC 2marks 2013ex 502 Microprocessors & Microcontroller dec 2013EX-502 Microprocessors & Microcontroller dec 2012EX-502-DEC-2010

PEDC 3.1, PEDC 3.2, PEDC 3.3, PEDC 4.1PEDC 4.3PEDC 4.4PEDC 4.5PEDC 5.1PEDC 5.2PEDC 5.3PEDC 5.4PEDC 5.5PEDC 5.6PS II 1PS II 2.1PS II 2.2PS II 2.3PS II 2.4PS II 2.5PS II 3.1PS II 3.2PS II 3.3PS II 3.4PS II 3.5PS II 3.6PS II 3.7PS II 3.8PS II 4.1

Electrical Measurement and Instrumentation: E.I EX 303EMI QUIZMI, EMI QUIZ

ECM:QUIZE QUESTION AND ANSWERS ECM 5 SEM

002079

EE2354 MC 2marks 2013

ex 502 Microprocessors & Microcontroller dec 2013

EX-502 Microprocessors & Microcontroller dec 2012

EX-502 MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLER DEC 2014

EX-502-DEC-2010

M1L3

MI, ED MANUAL 2017EM-II (EX-503) 2016NA_Manual 2017